mandatory upgrade mechanomorphism onomatopoeia therianthrope philatelical diverticulectomy rhamphorhynchus verisimilitudinous homophilian bysectamy iterator encyclopedia paranoid emboldened somnambulist baglady biometric     o                    \_/\o                 ( Oo)          \|/      (_=-) .===O- ~~Z~A~P~~ -O-      /  \_/U'        /|\      || |_/                 \\ |                  {K ||                  | PP                  | ||                  (__\\